Štátny tajomník (Slovensko)

Štátny tajomník je na Slovensku politicky obsadzovaná funkcia v štátnej exekutíve. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh príslušného ministra. V neprítomnosti zastupuje ministra v plnom rozsahu. Výnimkou je rokovanie vlády, kde neprítomného ministra nezastupuje pri hlasovaní, nakoľko jeho hlas je iba poradný.[1][2]

Pri viacodvetvových ministerstvách môže vláda určiť, že na ministerstve budú pôsobiť dvaja štátni tajomníci. V takom prípade minister vymedzí rozsah ich právomocí pri zastupovaní.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b Ústredný portál verejnej správy : Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR [online]. Trnava: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, [cit. 2024-02-06]. Dostupné online.
  2. BEBLAVÝ, Miroslav; STAROŇOVÁ, Katarína; PIROŠÍK, Vladimír; SALNER, Andrej; TOKOŠ, Jozef. Úspešná a úsporná vláda : možnosti a odporúčania pre budúci kabinet : verzia na diskusiu. Prešov : Róbert Vico, 2002. 68 s. Dostupné online. ISBN 80-89041-39-6. Kapitola 4. Úloha štátnych tajomníkov, zachovanie alebo zrušenie ich postu, s. 40 – 46. Html verzia.

Pozri aj

upraviť