Štósky potok

Štósky potok je potok v západnej časti regiónu Turňa, v najzápadnejšej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Bodvy, meria 6,1 km a je tokom V. rádu.

Štósky potok
Dĺžka toku 6,1 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Bodva
Prameň Tupý vrch, Volovské vrchy
Ústie Bodva, Štós
Hydrologické poradie 4-33-01-002
Číslo recipienta 4-33-01-537

PrameňUpraviť

Tečie vo Volovských vrchoch, pramení v podcelku Pipitka na severoseverozápadnom svahu Tupého vrchu (1 040,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 940 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu smerom na sever, zľava priberá krátky prítok zo severozápadného úbočia Tupého vrchu, stáča sa na severoseverovýchod a preteká dolinou Peklisko. Následne priberá ľavostranné prítoky najprv prameniaci juhovýchodne od kóty 993,2 m, potom potok z Medvedej doliny. Ďalej sa stáča, prechodne tečie východným smerom, opäť zľava priberá prameniaci juhovýchodne od Štóskeho sedla (798 m n. m.), potom sa stáča na juhovýchod a preteká intravilánom obce Štós. V obci najprv priberá zľava prítok prameniaci východne od Štóskeho sedla, potom sprava prítok z východného svahu Tupého vrchu, z tej istej strany aj prítok zo západného svahu Drieňovca (641,9 m n. m.) a koryto potoka sa stáča východným smerom. Z ľavej strany ďalej priberá Kúpeľný potok a tečie súbežne s cestou II. triedy č. 548 na ľavom brehu. Pod obcou ešte priberá ľavostranný prítok spod kúpeľov Štós a k ústiu pokračuje východojuhovýchodným smerom. Napokon podteká spomenutú cestu a VJV od Štósa ústi v nadmorskej výške cca 381 m n. m. do Bodvy. Na dolnom toku vytvára potok hranicu medzi geomorfologickými podcelkami Pipitka na pravom a Kojšovská hoľa na ľavom brehu