O štúdiu ako odbornom skúmaní, vedeckom bádaní pozri vedecké bádanie.

Štúdium (z lat. studium – úsilie, záľuba, oddanosť) je zámerné, cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopnostízručností.

Môže prebiehať navštevovaním výchovno-vzdelávacieho zariadenia (pozri Medzinárodné štandardné členenie vzdelávania (ISCED) od ISCED 1) alebo samoštúdiom, ktoré prebieha bez priamej interakcie s vyučujúcim (učiteľom, lektorom, školiteľom, inštruktorom).

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Štúdium