O ruskom denníku pozri Vedomosti (noviny).

Vedomosti (podľa KSSJ sa jednotné číslo – teda vedomosť – nepoužíva, podľa staršieho Peciarovho Slovníka slovenského jazyka sa používa) sú učením osvojené poznatky, čiže zapamätané a pochopené fakty alebo vzťahy medzi faktami (v podobe napríklad pojmu, pravidla, poučky, zákona, vzorca, značky a pod.), najmä ak sa v nich odráža poznanie objektívnej skutočnosti vo vedomí toho, kto si ich osvojil.[1][2]

Referencie

upraviť
  1. vědomost. In: Malá československá encyklopedie VI Š-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 480.
  2. vedomosti. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 2. P-Ž. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1985. s. 537.

Pozri aj

upraviť