Štartér môže byť:

 • v športe: osoba dávajúca znamenie na štart [1], pozri štartér (šport)
 • v technike:
  • zariadenie na samočinné spustenie motora [2][3], synonymá: spúšťač, spúšťač spaľovacieho motora [4], pozri štartér (motor)
  • zariadenie v niektorých žiarivkách, ktoré zabezpečuje pri výbojkách predžhavenie elektród a následným rozpojením predžhavovacieho obvodu so sériovou impedanciou predradníka vytvára napäťový impulz na zapálenie výboja (štartér nie je to isté, ako zapaľovač) [2][5], pozri štartér (žiarivka)
 • v biológii (zriedkavo): primér [6]
 • v poľnohospodárstve (skôr slangovo): krmivová zmes, ktorou sa zvieratá kŕmia v prvom období odchovu alebo výkrmu (presnejšie: a) pôvodne americká značka priemyselne vyrábaných kŕmnych zmesí nahradzujúcich materské mlieko mláďatám hospodárskych cicavcov, b) neskôr: (i) plnohodnotné výživovo bohaté priemyslovo vyrábané krmivo s vyšším obsahom tuku na začatie alimentárneho režimu mláďat nezávisle od ich matky, (ii) priemyselné krmivo pre kurčatá vo veku do 3 týždňov), synonymá: začiatočné krmivo, štartérové krmivo, [3][7] pozri začiatočné krmivo


Zdroje upraviť

 1. štartér. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 2. a b startér. In: Technický slovník naučný 7. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. S. 409
 3. a b MASÁR, I. O metódach terminologickej práce. In: Kultúra slova. roč. 14, 1980, č. 5. S. 130-136 dostupné online
 4. štartér. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 5. zapalovač. In: Technický slovník naučný 8. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7.
 6. LANGOVÁ, T. Anglicko-slovenský slovník medicíny. 2. vydanie. Bratislava: VEDA, 1998. ISBN 80-224-0527-2. s. 444
 7. startérová krmiva. In: Naučný slovník zemědělský, zv. 10. Ústav vědeckotechnických informací MZLH ve Státním zemědělském nakladatelství, 1984. S. 82
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.