Štiavnička (Banská Bystrica)

Štiavničky sú miestna časť Banskej Bystrice. Štiavničky sa nachádzajú v teritóriu mesta Banská Bystrica. Predstavujú geografickú lokalitu medzi vyvýšeninou a údolím potoka Tajov medzi južnou časťou mesta a Fončordou. Jej pomenovanie je odvodené od výskytu prameňov minerálnych vôd v údolnej časti, kde je dodnes zachytený prameň s pitnou vodou s miernym obsahom síry. V lokalite sa nachádza plážové kúplalisko, krytý bazén a futbalový štadión. Na vyýšenine sa realizuje výstavba objektov Domu sociálnych služieb, ako aj výstavba komunikácie. Východo-južnú stranu smerom k rieke Hron ohraničuje staršia lokalita Trosky. Táto mestská lokalita patrí dlhodobo do oddychovej a športovej časti mesta.

Súradnice: 48°44′03″S 19°07′45″V / 48,734213°S 19,129257°V / 48.734213; 19.129257