Pitná voda je sladká voda, nevyhnutná zložka ľudskej potravy. Jej zdrojom je zrážková voda, podzemná voda a s určitým obmedzením voda riek a jazier. Využitie podzemnej vody na pitné účely je však v podmienkach Slovenska niekoľkonásobne lacnejšie ako využívanie vody povrchovej.[1]

Minerálna voda

Na účely pitného režimu musí byť na Slovensku využívaná voda, ktorá vyhovuje podmienkam Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Kontrolu vody vo verejných vodovodoch vykonávajú prevádzkovatelia vodovodných systémov a úrady verejného zdravotníctva.

Viac ako dve miliardy obyvateľov nemá v domácnosti dostupnú pitnú vodu. Najväčší počet obyvateľov bez prístupu k pitnej vode je v Indii, Etiópii, Nigérii a Číne.[2]

Referencie

upraviť
  1. Kullman, E., 1990: Krasovo-puklinové vody. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislva, 184 s.
  2. WITZE, Alexandra. More than 2 billion people lack safe drinking water. That number will only grow. [online]. sciencenews.org, 2018-08-16, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online.

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.