Minerálna voda

Minerálna voda je voda, ktorá sa od ostatných podzemných vôd podstatne odlišuje svojimi vlastnosťami, predovšetkým vyšším obsahom rozpustených minerálnych látok a teplotou.[1] Táto voda môže prirodzene vyvierať, alebo byť čerpaná z prírodných žriedeľ. Podľa medzinárodných konvencií a noriem sú za minerálne vody považované tie, ktoré v 1 litri vody obsahujú viac ako 1 g rozpustených pevných látok alebo 1 g rozpusteného CO2 (minimálne 1000 mg/l).[2]

Minerálna voda

Z hydrogeologického hľadiska je mineralizovaná podzemná voda spojená s litostratigrafickými formáciami a štruktúrami (zásadne odlišnými od povrchových), v ktorých získala fyzikálne charakteristiky a chemické zloženie zásadne odlišné od ostatných vôd v tom istom geologickom regióne.

Obsahuje minerály alebo iné rozpustené zložky, ktoré zvýrazňujú jej chuť alebo jej liečebné účinky. Podľa slovenskej legislatívy musí byť mikrobiologicky bezchybná, mať pôvod v podzemnej vrstve a získaná zo zdroja vyhláseného osobitným predpisom. Mnohé minerálne vody obsahujú vápnik dôležitý pre zdravé kosti. V niektorých je horčík potrebný na pravidelnú činnosť srdca, nervov i svalov a zvyšuje odolnosť organizmu. Slovensko je bohaté na pramene rozličných minerálnych vôd, niektoré kúpeľné miesta sú svetoznáme. Niektoré minerálne vody majú liečivé účinky, napr. v Piešťanoch a v Trenčianskych Tepliciach sa liečia choroby pohybovej sústavy.

RozdelenieUpraviť

Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok sa delia na:

  • slabo mineralizované (1 - 5 g/l)
  • stredne mineralizované (5 - 15 g/l)
  • silne mineralizované (nad 15 g/l)

Zoznam minerálnych vôdUpraviť

Zoznam slovenských minerálnych vôdUpraviť

Pramenité vody a stolové vody na SlovenskuUpraviť

Vyššie spomenuté normy na Slovensku určujú, že označenie minerálna voda môže niesť len voda, ktorá má obsah minerálov vyšší ako tisíc miligramov na liter. Voda, ktorá má nižšiu mineralizáciu sa nemôže označovať ako minerálna voda, ale ako pramenitá voda alebo stolová voda. V zahraničí takáto norma nemusí platiť, preto stolová voda by mohla byť označená ako minerálna [3].

ReferencieUpraviť

  1. Makeľ, M., Trubeľ, J. (Editori), 2002, Terminologický výkladový slovník. Hydrológia. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Bratislava, 157 s.
  2. Franko, O., Melioris, L., 2000, Minerálne a termálne vody Slovenska - Vznik a rozšírenie. Podzemná voda, 5, 1, s. 5 - 28
  3. Stolové vody znížili náskok minerálok

Externé odkazyUpraviť