Gemerka

prírodná minerálna voda

Gemerka je prírodná minerálna voda s obsahom vápnika, magnézia, síranov a hydrogénuhličitanov. Patrí medzi najznámejšie minerálky, vyvierajúce v oblasti Gemera. Získava sa z vrtu HVŠ-1 v Tornali z hĺbky 98,5 – 99,5 m.

Fľaša Gemerky v roku 2009

Gemerka so svojou mineralizáciou pohybujúcou sa medzi 2 400 – 2 750 mg pevne rozpustných látok v litri[chýba zdroj], patrí medzi stredne mineralizované vody. Vďaka zvýšenému obsahu hydrogénuhličitanov je mimoriadne vhodná aj pre diabetikov, napomáha tiež tráveniu. Obsah vápnika a magnézia je v optimálnom pomere pre zdravie človeka (1:3). Minerálnu vodu Gemerka vyrába spoločnosť Gemerské žriedla, a. s.

Rozbor chemického zloženia (27. apríl 2006)
Katióny (mg/l) Anióny (mg/l)
Ca2+ 381,049 HCO3- 1 417,9
Mg2+ 111,59 SO42- 225,6
Na+ 82,96 Cl- 28,7
K+ 16,5 F- -
NH4+ 1,327 NO3- < 0,5
Celková mineralizácia 2 294 NO2- < 0,01

ZdrojUpraviť