Štyri pražské artikuly

Štyri pražské artikuly alebo pražské články bol program, ktorý spoločne vypracovali husitské strany v roku 1420. Bol prijatý na čáslavskom sneme roku 1421.

Hlavné požiadavky: