Župkov je potok na Horehroní, vo východnej časti okresu Brezno.[1] Je to ľavostranný prítok Hrona, meria 3,4 km a je tokom III. rádu.

Župkov
potok
Zdrojnica Čelo, Stolické vrchy
Ústie Hron, Červená Skala
Dĺžka 3,4 km
Povodie Hron
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-23-01-006
Číslo recipienta 4-23-01-4374
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Stolických vrchoch, v geomorfologickom podcelku Stolica[2], na severovýchodnom svahu Čela (1 210,1 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 070 m n. m.[3]

Opis toku upraviť

V pramennej oblasti najprv vytvára oblúk prehnutý na juh, ktorým sa postupne stáča na sever, sprava priberá dva krátke prítoky vznikajúce západne od kóty 1 194,3 m. Potom priberá pravostranný prítok spod sedla Severná lúka (1 172 m n. m.) a pokračuje v Spišsko-gemerskom krase, kde najprv zľava priberá krátky prítok spod sedla Javorinka (942 m n. m.). Sprava ďalej priberá prítok z lokality Župkov a druhý spod Župkovskej Magury (1 246,2 m n. m.) a oblúkom sa stáča na severozápad k svojmu ústiu. Do Hrona sa vlieva pri osade Červená Skala v nadmorskej výške približne 792 m n. m.[4]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-06-18]. Dostupné online.
  3. Stolické vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s.
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.