116P/Wild je periodická kométa, ktorú objavil švajčiarsky astronóm Paul Wild.