134P/Kowal-Vávrová

134P/Kowal-Vávrová je periodická kométa, ktorú objavili Charles Thomas Kowal a Zdeňka Vávrová.

134P/Kowal-Vávrová
Objav
ObjaviteľCharles Thomas Kowal
Zdeňka Vávrová

Zoznam kométperiodických a neperiodických