166P/NEAT je periodická kométa, ktorú objavil projekt NEAT.

166P/NEAT
Objav
ObjaviteľNEAT

Zoznam kométperiodických a neperiodických