18D/Perrine-Mrkos je periodická kométa, ktorú objavili Charles Dillon Perrine a Antonín Mrkos.