33P/Daniel je periodická kométa, ktorú objavil Zaccheus Daniel.