36P/Whipple

36P/Whipple je periodická kométa, ktorú objavil Fred Lawrence Whipple 15. októbra 1933. Jej orbitálna perióda je 8,501 rokov.