50. roky 2. storočia

desaťročie
Storočia:
 1. storočie2. storočie3. storočie 
Dekády:
 40. roky50. roky 2. storočia60. roky 
Roky:
 150  151  152  153  154  155  156  157  158  159 

Udalosti upraviť