50. roky 7. storočia

desaťročie
Storočia:
 6. storočie7. storočie8. storočie 
Dekády:
 40. roky50. roky 7. storočia60. roky 
Roky:
 650  651  652  653  654  655  656  657  658  659 

Udalosti upraviť