65P/Gunn je periodická kométa, ktorú objavil James E. Gunn 17. októbra 1970. Jej orbitálna perióda je 6,803 rokov.