68 Herculis alenbo u Herculis je zákrytová premenná hviezda v súhvezdí Herkules. Mení jasnosť v rozsahu od 4,7 do 5,4 mag. Skladá sa z dvoch silne sploštených takmer rovnako veľkých hviezd, ktoré sa navzájom obehnú za 2,051 dňa. Ich svietivosť je však rozdielna, pričom dosahuje u jednej 260-násobok a u druhej 100-násobok svietivosti Slnka. Ich hmotnosti sú 7,5-násobok a 2,9 násobok Slnka, pričom sú ale obe zhodne asi 6-krát väčšie ako Slnko.