78P/Gehrels je periodická kométa, ktorú objavil Tom Gehrels 23. septembra 1973. Jej orbitálna perióda je 7,22 rokov.