80. roky 3. storočia pred Kr.

desaťročie
Storočia:
 4. storočie pred Kr.3. storočie pred Kr.2. storočie pred Kr. 
Dekády:
 90. roky80. roky 3. storočia pred Kr.70. roky 
Roky (pred Kr.):

 289  288  287  286  285  284  283  282  281  280

Udalosti upraviť

Rím upraviť

283 - tretia plebejská secesia, prijatý zákon diktátora Hortensia, uznesenia plebejských snemov nadobudli platnosť zákona aj bez schválenia senátu. Plebejské zhromaždenia sa stali najsilnejšou politickou inštitúciou v starovekom Ríme.