90P/Gehrels je periodická kométa, ktorú objavil Tom Gehrels.

90P/Gehrels
Objav
ObjaviteľTom Gehrels
Dátum objavu1972

Zoznam kométperiodických a neperiodických