99P/Kowal je periodická kométa, ktorú objavil Charles Thomas Kowal 24. apríla 1977. Jej orbitálna perióda je 15,06 rokov.