ARJ (súborový formát)

Arj je súborový formát súborov komprimovaných pomocou rovnomerného komprimačného softvéru Arj. Vytvoril ho Róbert K. Jung. Skratka znamená "Archived by Robert Jung" (po slovensky - archivované Róbertom Jungom).

ARJ bol popri PKZIPu jedným z dvoch najpoužívanejších komprimačných programov v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. ARJ je schopný dosiahnuť o niečo lepší kompresný pomer ako PKZIP. Niektoré časti ARJ boli chránené americkým patentom 5, 140, 321, ale boli dostupné pod príjemnejšou licenciou ako PKZIP. Celkovo bol ARJ menej populárny ako PKZIP, ale ARJ prekonával PKZIP na BBS, a to predovšetkým vďaka schopnosti ARJ vytvárať a používať viaczväzkové archívy (archívy rozdelené do viacerých súborov, ktoré sa potom ľahšie prenášali málo kapacitnými komunikačnými prostriedkami a médiami – napr. disketách) podstatne jednoduchšie ako PKZIP. ARJ umožňoval užívateľom určiť úroveň kompresie archívu, kvôli tomu bol populárny v sieťach ako WWIVNet a HOGnet. Odvtedy bol ARJ vytlačený inými formátmi, pretože neponúkol včas grafické rozhranie. Kvôli jeho výborným schopnostiam vytváraniu archívov niektorí používatelia ARJ používajú dodnes na bežné archivovanie súborov. Odvtedy bolo vyvinuté mnoho nových komprimačných programov schopných práce s deleným archívom (napr. WinRAR), ale ARJ je z nich najstarší a ponúka pomerne ojedinelú schopnosť do viaczväzkového archívu pridávať a v ňom upravovať a z neho odoberať súbory.