ATP Journal

ATP Journal je najdlhšie vychádzajúcim periodikom v oblasti priemyselnej automatizácie na Slovensku. Od roku 1994 prešiel vývojom od čiernobieleho dvojmesačníka až po súčasné graficky pútavé prehľadné spracovanie 12tich vydaní ročne. V dnešnej dobe možno považovať ATP Journal za multimediálnu platformu, dostupnú ako v printovej, tak i v online verzii na vlastnej webovej stránke.

HistóriaUpraviť

Časopis s historickým názvom AT&P journal (Automatizácia TEÓRIA & PRAX) začal vychádzať v máji 1994 ako čiernobiely dvojmesačník v rozsahu 40 strán. Pôvodná myšlienka založiť odborný časopis v slovenskom jazyku vznikla na pôde EF STU v Bratislave.

Na vydávaní časopisu sa podujal vydavateľ HMH, s.r.o.[1] pričom ďalšími významnými spoluzakladateľmi boli PPA Controll, a. s., Katedra automatizovaných systémov riadenia FEI STU, Katedra automatizácie FEI STU a Katedra automatizácie FCHPT STU. V pozícii šéfredaktora pôsobí takmer od začiatku vychádzania časopisu až doteraz Ing. Anton Gérer.[2]

V nasledujúcich dvoch rokoch sa náklad zvýšil na 500 ks a postupne, v rokoch 1997 – 1999, zmenil svoju periodicitu na mesačník, získal nový dizajn, začal sa tlačiť vo farebnom prevedení i väčšom rozsahu. Taktiež sa stal oficiálnym mediálnym partnerom Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Nitre.

Na prelome milénia vznikla webová stránka www.atpjournal.sk, ktorá sa v priebehu času aktualizovala a upravovala, pričom v roku 2001 vznikla internetová stránka www.e-automatizacia.sk slúžiaca ako katalóg firiem a ich produktov. V tom istom období vyšlo 1. číslo špecializovanej prílohy AT&P journal PLUS s publikovanými recenzovanými vedeckými príspevkami. O dva roky neskôr v máji 2003 vyšlo jubilejné 100. číslo, ktoré podnietilo redakciu presťahovať sa do nových väčších priestorov. S tým súvisel aj rozvoj samotného dizajnu periodika: titulná strana začala vychádzať bez celostranových reklám, vznikli nové rubriky, počet strán sa navýšil na 80 – 130. Okrem toho vyšlo 5. číslo AT&P journal PLUS na CD nosiči. V roku 2005 zorganizovala redakcia časopisu odborné semináre (z toho jeden ako sprievodnú akciu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre) a rozšírila časopis o tzv. online príspevky, kde sa v tlačenej verzii publikujú len abstrakty z článkov a celé články sú prístupné na internete.

Rok 2007 bol rokom zmien vo vylepšovaní formálnej i obsahovej stránky časopisu. Začalo sa využívať nové písmo, nová grafická úprava, zmena kvality papiera a vyšli nové zaujímavé rubriky. Prvýkrát sa uverejnili názory odborníkov[3] na dianie v oblasti priemyselnej automatizácie. Taktiež vyšla prvýkrát monografia na CD nosiči. Obľúbená rubrika s názvom Chceli ste vedieť vznikla v roku 2009 a prinášala odpovede na otázky čitateľov. V rubrike boli spracované témy vo forme odborných článkov a námetov na riešenia konkrétnych zadaní od čitateľov. Taktiež boli vydané prehľadové štúdie, ktoré informovali o využívaní vybraných produktových skupín v priemyselných podnikoch na Slovensku.

Najväčšie zmeny nastali o rok neskôr koncom roka 2010, kedy sa schválila zmena názvu časopisu na ATP Journal. To sa premietlo do nového grafického stvárnenia loga. Odčlenením témy o automatizácii v domoch a budovách vznikol úplne nový odborný dvojmesačník vydavateľstva pod názvom iDB Journal – inteligentné domy a budovy (vychádzal 2011 – 2015)[4]. Taktiež prebehlo v tomto roku podpísanie Memoranda o spolupráci s International Society of Automation (ISA) a Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA). Okrem toho sa začali prehlbovať mediálne partnerstvá s najvýznamnejšími odbornými podujatiami na Slovensku a Česku a rozvíjať spolupráce so Zväzom automobilového priemyslu SR[5] a s Národným centrom robotiky[6].

V roku 2014 redakcia ATP Journal zorganizovala vlastnú odbornú konferenciu, ktorá mala mimoriadny úspech, a tak sa v roku 2017 rozhodla usporiadať v spolupráci s ai magazine podobnú udalosť na medzinárodnej úrovni s názvom Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, pričom o dva roky neskôr v roku 2019 bol zorganizovaný jej 2. ročník.

Žáner a nákladUpraviť

Žánrovo je ATP Journal odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, informatike a údržbe. Tvorený je vlastným exkluzívnym obsahom, akými sú napr. reportáže z výrobných podnikov, rozhovory na odborné témy či prehľadové štúdie, ako aj komerčným obsahom. Počet registrovaných čitateľov na bezplatný odber tlačenej a elektronickej verzie mesačníka ATP Journal je 4 200 (údaje k 1. januáru 2022), pričom registrácia prebieha priamo na webovej stránke periodika.

OnlineUpraviť

Online verzia periodika ATP Journal je publikovaná na webovej stránke www.atpjournal.sk. Webová stránka zahŕňa kompletný obsah printovej verzie, ale i ďalšie rubriky a formáty charakteristické pre webové prostredie.

Vízia a vzdelávanieUpraviť

Dlhodobou víziou mesačníka ATP Journal je vzdelávať verejnosť[7] v oblasti priemyselnej automatizácie, informatiky, robotiky a iných priemyselných riešení. To realizuje aj mediálnou podporou fyzických či online odborných podujatí.[8] V rokoch 2020 – 2022 bol alternatívou prechod k online podujatiam, videokonferenciám, webinárom a virtuálnym veľtrhom.

Konferencia ATP Journal

Dlhoročné kontakty na špičkových odborníkov, významných dodávateľov i akademickú obec na jednej strane a na zástupcov výrobných podnikov na druhej strane dopomohli k organizácii dvoch ročníkov celoslovenskej konferencie Robotika v priemyselnej praxi malých a stredných podnikov. (údaj k 1.1.2022)

Školenia na mieru

Redakcia ATP Journal organizuje vo svojej oblasti školenia na mieru na rozličné témy z praxe. Školiteľmi sú spravidla poprední vedeckí pracovníci, výskumníci či akademická obec[9], ktorá školí zástupcov súkromných i štátnych výrobných a spracovateľských podnikov.

Slovenské a zahraničné veľtrhy s podporou ATP JournalUpraviť

 • AMPER[10]
 • Elo SYS
 • MSV Nitra
 • MSV Brno[11]
 • Inofest
 • Innovation Day[12]
 • SlovakiaTech Fórum EXPO
 • ENERGOFÓRUM
 • EMO Hannover
 • Battery & Energy Storage 2017
 • Smart Energy UK & Europe
 • European Utility Week
 • Sensor + Test
 • Automatica
 • Hannover Messe
 • SPS IPC Drives
 • PCIM Europe
 • Technical Computing Prague[13]
 • Smart Automation Austria
 • Intertool
 • Vision
 • Electronica
 • 21st International Conference on Process Control (PC)[14]

ReferencieUpraviť

 1. HMH: Tvoríme bezpečnú vlakovú dopravu [online]. Forbes, 2021-08-13, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 2. Redakcia, O nás, [online]. www.atpjournal.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 3. ATP Journal - Rozhovory na diaľku s Vierou Peťkovou nielen o diagnostike a údržbe v priemysle :: Asociácia technických diagnostikov SR [online]. www.atdsr.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 4. Napísali o nás ... [online]. www.lightdesign.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 5. ZAP SR | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky [online]. www.zapsr.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 6. Partneri | [online]. [Cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 7. Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie [online]. www.vedatechnika.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 8. INEKO: Mediálne výstupy za rok 2015 [online]. www.ineko.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 9. IKS-Inteligentné kybernetické systémy – Časopis ATP Journal - Analýza trhu - Priemysel 4.0 a KKUI [online]. ics.fei.tuke.sk, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 10. Mediální partneři - AMPER [online]. www.amper.cz, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 11. Media partners - MSV - BVV Trade Fairs Brno [online]. www.bvv.cz, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 12. Innovation Day [online]. Innovation Day, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online. (po anglicky)
 13. BYRON, Petr. Pozvanka na konferenci Technical Computing Prague 2005 [online]. Thu Oct 27 14:11:55 CEST 2005, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.
 14. 2017 21st International Conference on Process Control (PC) [online]. folk.ntnu.no, [cit. 2022-05-02]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť