Mesačník môže byť:

  • periodická tlač (noviny, časopis alebo iná tlač) s mesačnou periodicitou,[1] pozri pod periodikum
  • hovorovo: časový cestovný lístok na hromadnú cestnú dopravu s platnosťou jeden mesiac,[1] pozri pod cestovný lístok

Referencie upraviť

  1. a b mesačník [online]. In: Jarošová, Alexandra – Buzássyová, Klára (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1. Dostupné online. [cit. 2020-05-24].
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.