A cappella v hudbe označuje vokálnu hudbu alebo spev bez sprievodu hudobných nástrojov.[1][2] V taliančine znamaná a cappella „ako v kaplnke“. Súvisí to s tým, že v stredoveku bolo zakázané v kostoloch používať hudobné nástroje.[3]

A cappella bola často používaná v kresťanskej cirkevnej hudbe.

Slovenské a cappella formácie upraviť

Zahraničné a cappella formácie upraviť

Referencie upraviť

  1. a cappella. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 37.
  2. PAULIČKA, Ivan (a kol.). Všeobecný encyklopedický slovník A-F. [s.l.] : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2005. ISBN 80-7181-618-3.
  3. O nás [online]. Fragile, [cit. 2013-08-22]. Dostupné online. Archivované 2013-09-08 z originálu.
  4. Short group info [online]. The Real Group official website, [cit. 2012-04-30]. Dostupné online. Archivované 2012-05-04 z originálu. (anglicky)
  5. Band [online]. Club for Five official website, [cit. 2012-04-30]. Dostupné online. (anglicky)
  6. Official biography [online]. The Swingle Singers official website, [cit. 2012-04-30]. Dostupné online. (anglicky)