Ablácia (astronómia)

Ablácia (z lat. ablatio) je sublimácia, topenie, strhávanie častíc z povrchu telesa pohybujúceho sa vesmírnym priestorom (napr. kométy) pri prechode daným prostredím (atmosférou, v blízkosti hviezdy a podobne).