Sublimácia

rozlišovacia stránka

Sublimácia môže byť:

  • vo fyzike: zmena skupenstva látky z pevnej látky priamo na plyn bez predchádzajúceho topenia, pozri sublimácia (pevná látka)
  • v klimatológii a podobne: zmena skupenstva vody z plynného na tuhé (ľad), pozri sublimácia (klimatológia)
  • v technike: odstraňovanie vlhkosti vysúšaného materiálu tak, že vlhkosť v pevnom skupenstve sa mení na plynné skupenstvo, pozri sublimácia (odstraňovanie vlhkosti)
  • v psychológii: premena nižšieho pudu na intelektuálnu, kultúrnu, umeleckú a podobnú činnosť, pozri sublimácia (psychológia)
  • prenesene: premena, stupňovanie (zvyčajne na niečo vyššie)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.