Sublimácia (pevná látka)

Sublimácia je fázová premena (zmena skupenstva) látky z pevnej látky (pevného skupenstva) priamo na plyn (plynné skupenstvo) bez predchádzajúceho topenia, teda bez prechodu cez kvapalné skupenstvo.

Schéma sublimačnej aparatúry.
1.Vstup chladiaceho média
2.výstup chladiaceho média
3.Odsávanie
4.Nádoba na sublimáciu
5.Sublimát
6.Pevná látka
7.Ohrev

Rýchlosť sublimácie je tým vyššia, čím je:

  • vyššia teplota zahrievanej latky,
  • nižší tlak
  • menšia vzdialenosť medzi zahrievanou látkou a ochladzovanou plochou

Opačný proces sa nazýva desublimácia. Pri desublimácii sa plyn mení priamo na pevnú látku bez kondenzácie.

Vlastnosti upraviť

Pri sublimácii je napätie nasýtených pár nad pevnou fázou vždy nižšie ako ich napätie nad kvapalnou fázou.

Za normálneho tlaku sublimujú napr. jód, ľad, naftalín, salmiak a pod.Pri dostatočne nízkom tlaku môže sublimovať väčšina látok. Schopnosť látky sublimovať zistíme z jej fázového diagramu. Napr. voda sublimuje pri teplotách nižších ako 0,01 °C a tlaku pod 0,61 kPa.

Oxid uhličitý je príklad chemickej zlúčeniny, ktorá sublimuje za atmosférického tlaku (suchý ľad). Sneh a vodný ľad tiež sublimuje, ale podstatne pomalšie (pri teplotách pod bodom mrazu).

Sublimácia sa využíva pri čistení chemických látok. Používa sa na oddelenie sublimujúcich látok zo zmesí s nesublimujúcími nečistotami. Výsledný produkt po ochladení a opätovnej premene na pevné skupenstvo sa nazýva sublimát.

Sublimácia sa využíva na čistenie a delenie kryštalických sublimujúcich látok od neprchavých prímesí.

Jednoduché sublimačné zariadenie upraviť

  • Malé množstvo latky najľahšie presublimujeme medzi dvoma hodinovými sklami na azbestovej sieťke opatrným zahrievaním nad malým plameňom. Často je vhodnejšie sublimujúcu látku nasypať priamo na pieskový kúpeľ. Latka na spodnom hodinovom skle sa zahrievaním vyparuje a na vrchnom hodinovom skle prečistená kryštalizuje.
  • Sublimujúcu látku možno zahrievať aj na pieskovom kúpeli v porcelánovej miske zakrytej lievikom s väčším priemerom. Stopka lievika sa upchá malým kúskom vaty.
  • Väčšie množstvo latky sa zahrieva v kadičke položenej na azbestovej sieťke alebo na pieskovom kúpeli. Kadička je uzavretá bankou s okrúhlym dnom, naplnenou vodou. Otvor, ktorý vznikne medzi kadičkou a bankou, treba upchať kúskom vaty. Intenzívne a účinnejšie chladenie dosiahneme, ak banku naplnenú vodou uzavrieme korkovou zátkou s dvoma otvormi, do ktorých zavedieme dve sklené rúrky na nepretržitý prítok a odtok vody. Kryštály presublimovanej latky sa usadzujú na stenách banky.
fázová premena na skupenstvo
pevná látka kvapalina plyn plazma
zo skupenstva pevná látka topenie sublimácia
kvapalina tuhnutie var/vyparovanie
plyn desublimácia kondenzácia ionizácia
plazma deionizácia

Pozri aj upraviť