Merné skupenské teplo sublimácie

Merné skupenské teplo sublimácie je teplo, ktoré príjme 1 kilogram pevnej látky, ak sa celá premení na plyn pri sublimácii, tzn. bez predchádzajúcej fázy topenia.

Pri desublimácii je hodnota merného skupenského tepla rovnaká ako pri sublimácii, preto sa používa iba merné skupenské teplo sublimácie.

Označovanie upraviť

Výpočet upraviť

Merné skupenské teplo sublimácie sa určí ako podiel skupenského tepla sublimácie   a hmotnosti   látky, tzn.

 

Súvisiace články upraviť