Skupenské teplo sublimácie

Skupenské teplo sublimácie je teplo, ktoré príjme pevná látka pri prechode na plyn počas sublimácie (teda bez predchádzajúcej fázy topenia).

Teplo, ktoré prijme 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo sublimácie.

Pri desublimácii je hodnota skupenského tepla rovnaká ako pri sublimácii, preto sa používa iba skupenské teplo sublimácie.

Označovanie upraviť

Výpočet upraviť

Hodnotu skupenského tepla sublimácie je možné určiť zo vzťahu

 ,

kde m je hmotnosť a ls je merné skupenské teplo sublimácie.

Pozri aj upraviť