Fázový diagram je diagram, ktorý zachytáva, v akých fázach sa nachádza skúmaná látka v rovnováhe pri rôznych podmienkach (tlak, teplota, magnetická indukcia a podobne). Pri zmenách fázy dochádza k fázovému prechodu. Používa sa vo fyzikálnej chémii, štatistickej fyzike a všeobecne pri skúmaní vlastností materiálov.

Pozri aj upraviť