Kritický bod kvapaliny je hodnota teploty a tlaku vo fázovom diagrame, pri najvyššej teplote (kritickej teplote), pri ktorej ešte môže koexistovať kvapalná fáza. Pri teplotách vyšších, ako je kritická, nemôže kvapalina existovať ani pri ľubovoľne veľkom tlaku.

Znázornenie kritického bodu a jednotlivých fáz v p-T diagrame

Pre kritický bod vody platí:

  • T = 647,15 K (374 °C)
  • p = 22 MPa

Súvisiace heslá upraviť