Absorbovaná dávka

Absorbovaná dávka (D) je fyzikálna veličina charakterizujúca absorpciu žiarenia látkou. Je definovaná ako energia žiarenia pohltená látkou, prepočítaná na jednotku hmotnosti tejto látky. Jednotkou absorbovanej dávky je gray.

ZdrojeUpraviť