Acidofília je vlastnosť živých organizmov, ktoré vyžadujú pre svoju existenciu prostredie z nízkou hodnotou pH (pod 6,4). Organizmy schopné žiť v takomto kyslom prostredí (tzv. acidofilné organizmy) sú naň adaptované (ich metabolizmus dokáže v takomto prostredí normálne fungovať alebo ho priamo potrebuje). Opakom acidofílie je acidofóbia.

Príklady acidofilných organizmov upraviť

Zdroj upraviť