Adaptívne decentralizované riadenie

Adaptívne decentralizované riadenie je (v kybernetike) decentralizované riadenie spojené s adaptívnym riadením, čiže decentralizované riadenie, pri ktorom dochádza k adaptácii parametrov riadiaceho systému v závislosti od vonkajších podmienok.

Rozdiel voči adaptívnemu centralizovanému riadeniu je, že pri adaptívnom decentralizovanom riadení medzi jednotlivými podsystémami existujú fyzikálne interakcie, ktoré nedovoľujú riešiť návrh adaptácie rovnako ako pri adaptívnom centralizovanom riadení.

Zdroj upraviť