Decentralizované riadenie

Decentralizované riadenie (systému) je (v kybernetike) spôsob riadenia, pri ktorom je riadený systém (úplne alebo čiastočne) rozdelený na väčšie množstvo podsystémov, ktoré sú riadené (čiastočne alebo úplne) samostatne. Jednotlivé podsystémy sú teda riadené najmä na základe informácii z vlastného podsystému, informácie z iných podsystémov sa pri ich riadení používajú iba v obmedzenej miere a centrálne riadenie je obmedzené.

Opakom je centralizované riadenie. Decentralizované riadenie môže byť aj adaptívne - pozri adaptívne decentralizované riadenie.

ZdrojUpraviť