Administrátor

rozlišovacia stránka

Administrátor môže byť:

 • pracovník majúci na starosti správnu a obchodnú stránku podniku
 • súdom menový správca podniku, ktorý je vo finančnej tiesni, synonymá: vykonávateľ, správca, pozri administrátor (finančná tieseň)
 • v niektorých štátoch: druh člena správnej rady akciovej spoločnosti (vymenovaný pri založení spoločnosti), pozri administrátor (správna rada)
 • zastarano: dočasný správca úradu
 • v Uhorsku do roku 1848: správca župného úradu
 • osoba majúca na starosti administráciu (rozosielanie) časopisu, novín a pod., pozri administrátor (tlač)
 • v informatike:
  • správca počítačovej siete, synonymum: systémový administrátor, pozri systémový administrátor
  • užívateľ s rozšírenými právami umožňujúcimi zasahovať do konfigurácie systému (napr. administrátor webového sídla)
 • v cirkvi: kňaz alebo biskup, ktorý vedie duchovnú správu v zastúpení (v čase neprítomnosti, trvalej choroby či smrti toho, koho zastupuje), pozri napr. apoštolský administrátor, farský administrátor, administrátor diecézy, administrátor kláštora

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.