Systémový administrátor

Systémový administrátor (iné názvy: administrátor, hovorovo admin, sysadmin) je správca počítačovej siete, teda osoba, ktorá zodpovedá za prevádzku a udržiavanie počítačovej siete. Do jej pracovnej náplne a kompetencií spadá pripojovanie hardvérových zariadení do počítačovej siete, zaisťovanie technickej údržby serverapracovných staníc, prispôsobovanie siete užívateľom (prideľovanie hesiel a práv atď.), inštalovanie softvéru na serveri, realizovanie archivácie dát a bezpečnostných opatrení (antivírovej kontroly a ochrany atď.) a sledovanie vyťaženia siete.

Zdroj upraviť

  • administrátor. In ĎURIŠ, Milan. Krátky technický výkladový a náučný slovník pre učiteľov technických odborných predmetov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2004. 187 s. ISBN 80-8055-918-X, s. 8.