Adsorbens

(Presmerované z Adsorbent)

Adsorbens (iné názvy: adsorbent, najmä v chémii aj adsorbčné činidlo, najmä vo farmácii aj adsorbencium; množné číslo adsorbenciá, adsorbenty, adsorbčné činidlá; lat. jednotné číslo adsorbens [nie adsorbentium], množné číslo adsorbentia, angl. adsorbent) je látka (obyčajne vo forme prášku alebo granulátu), ktorá na svoj povrch dokáže viazať inú (resp. vo farmácii inú nežiaducu) látku alebo skupinu látok.

ChémiaUpraviť

Adsorbenty majú z dôvodu svojej pórovitosti veľmi veľký špecifický povrch – až niekoľko 100 000 m²/kg. Spravidla sa pripravujú umelo vo forme granuliek s rozmerom niekoľko milimetrov. Adsorbentom môže byť aj povrch kovov alebo kryštálov. Známe absorbenty sú silikagél, oxid hlinitý či zeolity (molekulové sitá).

FarmáciaUpraviť

Adsorbenciá sa využívajú na elimináciu alebo zníženie koncentrácie nežiaducich látok, najčastejšie vo forme perorálneho (ústami) požitia s účinkom v tráviacej trubici alebo vo forme povrchových zásypov s účinkom na kožu. Typickými príkladmi adsorbencií sú aktívne uhlie (obchodný názov Carbo Medicinalis, Carbosorb a iné) a simetikon, známejší pod komerčným názvom Espumisan.

ZdrojeUpraviť