Oxid hlinitý

chemická zlúčenina

Oxid hlinitý je amfotérny oxid hliníka s chemickým vzorcom Al2O3. V prírode sa vyskytuje ako minerál korund, prípadne jeho drahokamové odrody rubín a zafír. Priemyslene sa získava z bauxitu a je hlavnou surovinou používanou pri výrobe hliníka.

Oxid hlinitý
Oxid hlinitý
Oxid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Al2O3
Synonymá korund
Vzhľad biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 101,960 g/mol
Teplota topenia 2072 °C
Teplota varu 2977 °C
Hustota 3,987 g/cm3
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1344-28-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba oxidu hlinitéhoUpraviť

Je známych viacero spôsobov výroby čistého oxidu hlinitého ale v praxi sa využívajú len niektoré. Rozdelenie spôsobov výroby oxidu hlinitého:

Ďalšie rozdelenie spôsobov výroby oxidu hlinitého:

  • suché spôsoby
  • mokré spôsoby

Zásaditý spôsobUpraviť

Pri tomto spôsobe výroby sa nechajú pôsobiť alkálie na rudu bauxit, za vzniku hlinitanu sodného, ktorý je rozpustný vo vode. Roztok hlinitanu sodného sa oddelí od tzv. červeného kalu, ktorý je zložený hlavne z oxidov a hydroxidov kremíka, železa a titánu. Roztok hlinitanu sa potom rozkladá a vylučuje sa hydroxid hlinitý. Následne sa hydroxid hlinitý kalcinuje pri vysokej teplote za vzniku oxidu hlinitého.

Kyslý spôsobUpraviť

Pri kyslom spôsobe sa ruda spracuje roztokom anorganických kyselín a ruda sa pritom mení na hlinitú soľ. Táto sa soľ sa následne rozkladá a uvoľnuje sa hydroxid hlinitý, ktorý sa vyžíha na oxid hlinitý.

Elektrotermický spôsobUpraviť

Tu dochádza ku taveniu bauxitu s uhlím v elektrickej peci a získava sa roztavený oxid hlinitý.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oxid hlinitý