Adult contemporary (AC) je rozhlasový formát, ktorý zahŕňa hudbu rôznych žánrov od 70. rokov po súčasnosť. Pritom sa vyhýba agresívnym žánrom (hard rock, heavy metal, hip-hop), hudbe určenej pre mládež a žánrom techno a dance music. Cieľová skupina poslucháčov sú dospelí vo veku 30 – 54 rokov. Novinky sú do playlistu zaraďované s niekoľkotýždňovým oneskorením oproti formátu Contemporary hit radio.[1]

Varianty

upraviť

Hot AC je variant zameraný na mladšiu cieľovú skupinu (18 – 40 rokov).[1] Oproti klasickému AC má vyšší podiel nových skladieb a tieto sú zaraďované do vysielania skôr. Medzi takýto druh rádia na Slovensku patrí napríklad Rádio Expres.

Variant Soft AC je založený najmä na starších skladbách a novinky sú zaraďované ešte neskôr ako pri klasickom AC.[1] Hudobný výber tvoria príjemné a „jemné“ skladby, ktoré poslucháča nevyrušujú pri iných činnostiach.[2]

Gold AC (tiež Oldies AC) kombinuje AC a oldies. Novinky sa objavujú výnimočne a s veľkým oneskorením. Orientuje sa na najstaršiu časť cieľovej skupiny poslucháčov AC (30 – 60 rokov).[1]

Urban AC sa podobá soft AC, sústreďuje sa však na žánre R&B a soul.

Rhytmic AC sa sústreďuje na tanečnú hudbu, R&B a disco, podobá sa na Hot AC.

Referencie

upraviť
  1. a b c d Malý lexikon rozhlasových formátů [online]. radiotv.cz, 2002-03-24, [cit. 2012-05-14]. Dostupné online.
  2. CENKOVÁ, Renáta. Formátovanie slovenských komerčných rádií [online]. Prešovská univerzita v Prešove, [cit. 2012-05-14]. Dostupné online.