Afrikánci (afrik. Afrikaner) sú potomkovia protestantských osadníkov z Nizozemska (ale aj z dnešného Belgicka, Francúzska a Nemecka) v Južnej Afrike. Ich jazyk je afrikánčina, sú prevažne protestanti. Často sa ako synonymum používa slovo Búri – o dejinách pozri tam.