Age of Empires: The Rise of Rome

počítačová hra z 1998

Age of Empires: The Rise of Rome (známe aj ako ROR) je datadisk pre strategickú počítačovú hru Age of Empires. Vydala ho spoločnosť Ensemble Studios 31. októbra 1998.

DobyUpraviť

Každá ďalšia doba prináša nové budovy, jednotky a technológie.

Doba kamennáUpraviť

  • Budovy: Mestské centrum (Town center), Skladisko (Storage pit), Kasárne (Barracks), Sýpka (Granary), Prístav (Dock), Dom (House).
  • Jednotky: Dedinčan (Villager), Chlap s palicou (Clubman), Rybársky čln (Fishing boat), Obchodný čln (Trade boat).

Doba nástrojovUpraviť

  • Budovy: Stajne (Stable), Strelnica (Archery range), Trh (Market), Farma (Farm), Strážna veža (Watch tower), Malá stena (Small wall).
  • Jednotky: Lukostrelec (Bowman), Vrhač (Slinger), Sekerník (Axeman), Prieskumník (Scout), Prieskumná loď (Scout ship), Ľahký transport (Light transport).

Doba bronzováUpraviť

  • Budovy: Dielňa (Siege workshop), Akadémia (Academy), Riadiace centrum (Goverment center), Kláštor (Temple), Hliadkovacia veža (Sentry tower), Stredná stena (Medium wall).
  • Jednotky: Vylepšený lukostrelec (Improved bowman), Kompozitný lukostrelec (Composite bowman), Strelec na voze (Chariot archer), Ťažkoodenec (Hoplite), Šermiar s krátkym mečom (Short swordsman), Šermiar so širokým mečom (Broad swordsman), Jazda (Cavalry), Voz (Chariot), Jazdec na ťave (Camel rider), Kňaz (Priest), Rybárska loď (Fishing ship), Obchodná loď (Merchant ship), Vojnová galéria (War galley).

Doba železnáUpraviť

  • Budovy: Opevnenie (Fortification), Strážna veža (Guard tower), Veža s balistou (Ballista tower), Div (Wonder).
  • Jednotky: Strelec na slonovi (Elephant archer), Strelec na koni (Horse archer), Ťažký lukostrelec na koni (Heavy horse archer), Katapult (Catapult), Ťažký katapult (Heavy catapult), Balista (Ballista), Helepolis (Helepolis), Šermiar s dlhým mečom (Long swordsman), Légia (Legion), Ťažká jazda (Heavy cavalry), Vojnový slon (War elephant), Cataphract (Cataphract), Obrnený slon (Armored elephant), Obrnený voz (Scythe chariot), Falanga (Phalanx), Centurion (Centurion), Ťažký transport (Heavy transport), Trojveslica (Trireme), Trojveslica s katapultom (Catapult trireme), Juggernaught (Juggernaught).

CivilizácieUpraviť

Datadisk prináša štyri nové civilizácie: Rimania, Palmýrania, Macedónci a Kartágovia. Okrem nových sú v hre aj pôvodné: Čoson, Asýrčania, Babylončania, Egypťania, Gréci, Chetiti, Minojci, Peržania, Feničania, Shang, Sumeri a Yamato. Každá civilizácia má svoje vlastnosti.

Pozri ajUpraviť