Aglomerát (hutníctvo)

Aglomerát (v hutníctve železa) je spečenec mechanickej zmesi železnej rudy, vápenca a koksu. Aglomerát sa použiva ako vsádzka do vysokej pece. Aglomerát sa pripravuje v aglomeračnom závode.