Agrarizmus je politicko-ideologický prúd, ktorý za základ národného hospodárstva považuje poľnohospodárstvo.

Od polovice 19. storočia sa šíril z Nemecka do mnohých európskych krajín, pevnú pôdu našiel napríklad v Poľsku, Dánsku či v balkánskych štátoch. K propagátorom agrarizmu na Slovensku od začiatku 20. storočia patrili najmä Milan Hodža a Pavel Blaho, ktorí po vzniku Česko-slovenskej republiky, vychádzajúc z agrárnej štruktúry Slovenska, dali tomuto hnutiu politický rámec vo forme politickej strany (Národná a roľnícka strana, neskôr Slovenská národná a roľnícka strana). V roku 1922 sa slovenskí a českí agrárnici spojili do Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, ktorá patrila medzi najsilnejšie česko-slovenské strany.