Aiétes alebo Aiétés alebo Aietes (starogr. Αἰήτης – Aiétes/iný prepis: Aiétés, lat. Aeetes) bol kolchidský kráľ, syn boha slnka Hélia a nymfy Persey.

Iasón, Aiétes a Médeia pri obede, miniatúra knihy z francúzskeho prekladu Historia destructionis Troiae z 15. storočia, Bibliothèque nationale, Francúzsko.

V gréckej mytológii je významnou postavou rozsiahlej báje o výprave Iasóna a Argonautov na lodi Argó do ďalekej Kolchidy, odkiaľ priviezli zlaté rúno.

Kolchida bola krajina na vzdialenom pobreží Čierneho mora, pod Kaukazom. Tam priniesol na svojom chrbte zlatý baran malého Frixa syna orchomenského kráľa Athamasa a bohyne oblakov Nefelé, aby ho zachránil pred úkladmi jeho zlej macochy Inó. Kráľ Aiétes sa Frixa ujal, neskôr ho dokonca oženil so svojou dcérou Chalkiopé. Barana obetoval bohom a jeho zlatú kožu zavesil na mohutný rozložitý dub a nechal ho strážiť mocným, stále bdiacim drakom. Zlaté rúno sa stalo jeho pýchou, považoval ho za znak svojej moci a preto ho chcel navždy vlastniť.

Po rokoch sa do Kolchidy vypravil hrdina z Iólku odvážny Iasón. Aj jemu išlo o moc – vlády v Iólku sa namiesto jeho otca Aisóna zmocnil zákerný Pelias a ten bol ochotný vzdať sa vlády len pod podmienkou, ak mu Iasón získa zlaté rúno. Túto úlohu v Grécku považovali za nesplniteľnú a Pelias to dobre vedel. Iasón sa ale úlohy nezľakol, povolal 50 gréckych hrdinov, nechal postaviť veľkú loď Argó a doplával do Kolchidy po ceste plnej nebezpečenstiev. Kráľ Aiétes ho prijal, ale vydať rúno nehodlal. Neodvážil sa Iasónovu žiadosť otvorene odmietnuť, preto mu vymyslel úlohu o ktorej bol presvedčený, že ju nemôže splniť. Iasón mal zapriahnuť do železného pluhu dvoch ohnivých býkov, zorať s nimi pole boha Area, osiať ho dračími zubami a bojovníkov, ktorí zo zubov vyrastú pozabíjať. Iasón ale túto úlohu s pomocou bohýň a najmä Aiétovej dcéry Médei splnil. Aiétes však ani potom zlaté rúno nechcel vydať. Iasón sa ho preto rozhodol zmocniť. Médeia v noci pokropila draka čarovnou vodičkou a keď drak zaspal, vzali zlaté rúno, nastúpili na loď a so svojimi druhmi z Kolchidy utiekli.

Aiétes ich dal prenasledovať výpravou, ktorú viedol jeho syn Apsyrtos. Apsyrtos ich pri rieke Istros síce dohonil, ale oni ho v noci úkladne zavraždili a po tejto udalosti Iasón a Médeia svojim prenasledovateľom unikli. O ich ďalších osudoch hovoria mýty ešte mnoho, ale Aiétes sa tam už nespomína.

Zdroje upraviť